ข่าวสารและกิจกรรม

MINI NEWS_64

               โครงการมินิ-วิศวกรรม เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร MINI-ENG (มินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า ก่อสร้าง และพลังงาน และ หลักสูตรใหม่ MINI-FE (มินิ-วิศวกรรมการเงิน)  

 

เปิดอบรมในวันที่  27 มี.ค. - 20 มิ.ย. 2564

 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
External Audit ......ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (External Audit)........
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2

หลักสูตรการอบรม

ปฎิทินการอบรม ปี2564  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
มินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
พื้นฐานการจัดการพลังงานภายในองค์กร                    โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรมหลักสูตร พื้นฐานการจัดการพลังงานฯ ........
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
เสริมสร้างแรงจูงใจและการปรับจิตสำนึก เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน               ผู้บริหาร/หัวหน้างาน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องรู้ว่า พนักงานของท่านขาดแรงจูงใจด้านการประหยัดพลังงานระดับไหน................ 
 
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Internal Audit                   ตามที่ พรบ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 กำหนดให้อาคารและโรงงานควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน .....
 
 
 
 
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2

งานด้านบริการ

งานตรวจสอบและรับรองการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน (External Audit)  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System)  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 »