งานด้านบริการ

• งานตรวจสอบและรับรองการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน (External Audit)วัตถุประสงค์           

             - เพื่อตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

             - เพื่อให้คำปรึกษาฯ แก่ โรงงาน/อาคารควบคุม มีการพัฒนาการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง

 

กลุ่มผู้ใช้บริการ           

                โรงงานควบคุม / อาคารควบคุมและ โรงงานทั่วไปที่ต้องการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายกำหนด

 

ผู้ขอรับบริการ

                โรงงาน / อาคารควบคุมที่มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าตัวเดียว หรือหลายตัวรวมกัน ตั้งแต่ 1000 kVA หรือ มีหม้อแปลงไฟฟ้ารวม 1175 kVA ขึ้นไป 

         

การสมัครขอรับบริการ

                 ขอรับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกใบขอรับบริการสำหรับโรงงาน /อาคารควบคุม เเล้วส่งเมล์มาที่ mini.eng_training@hotmail.com 
 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)

โทร. 02-889 2138 ต่อ 6511 หรือ 080-2626 780

                                                            
                       
ใบสมัครขอรับบริการตรวจสอบฯ สำหรับโรงงาน         ใบสมัครขอรับบริการตรวจสอบฯ สำหรับอาคารควบคุม