งานด้านบริการ

• บริการตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า

 
                          เมื่อภาคธุรกิจมีความสนใจจะขอรับบริการให้กรอกข้อความลงในใบแจ้งขอรับบริการและแนะนำการประหยัดพลังงานในอาคาร แล้วส่งกลับมายัง โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)
โทร. 02-889-2138 ต่อ 6511 หรือ 080-2626-780