งานด้านบริการ

• บริการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าของอาคาร และโรงงานประจำปี

 
 
...................สนใจจะขอรับบริการ สามารถ Download ใบขอรับบริการ <<คลิก<<    พร้อมกรอกข้อความลงในใบแจ้งขอรับบริการ
 
แล้วส่งกลับมายัง โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)
โทร. 02-889-2138 ต่อ 6511 หรือ 080-2626-780