ข่าวสารและกิจกรรม

• MINI NEWS_64

               โครงการมินิ-วิศวกรรม เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร MINI-ENG (มินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า ก่อสร้าง และพลังงาน และ หลักสูตรใหม่ MINI-FE (มินิ-วิศวกรรมการเงิน)  

 

เปิดอบรมในวันที่  27 มี.ค. - 20 มิ.ย. 2564

 อ่านต่อ +
• External Audit ......ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (External Audit)........
 
 อ่านต่อ +
•  หลักสูตรมินิ-วิศวกรรม สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  อ่านต่อ +