ข่าวสารและกิจกรรม

• MINI NEWS_64

                โครงการมินิ-วิศวกรรม เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร MINI-ENG และ หลักสูตรใหม่ MINI-FE เปิดอบรมในวันที่  27 มี.ค. - 20 มิ.ย. 2564

 

- หลักสูตร MINI-ENG, MINI-FE

 


เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป!! โดยกรอกใบสมัคร แล้วส่งใบสมัคร มาที่ E-mail :  mini.eng_training@hotmail.com 

                 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)  โทร. 02-889-2225 ต่อ 6511 หรือ 080-2626-780