ข่าวสารและกิจกรรม

• External Audit

-- ทางโครงการฯ มีทีมผู้เชี่ยวชาญและผู้ช่วยฯ ที่มีประสบการณ์พร้อมเริ่มดำเนินการปี 2562 -----
     
 

 
 

 
 

  การสมัครขอรับบริการ
                 ขอรับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกใบขอรับบริการสำหรับโรงงาน /อาคารควบคุม เเล้วส่งเมล์มาที่ mini.eng_training@hotmail.com 
 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)

โทร. 02-889 2138 ต่อ 6511 หรือ 080-2626 780

                                                            
                       
ใบสมัครขอรับบริการตรวจสอบฯ สำหรับโรงงาน         ใบสมัครขอรับบริการตรวจสอบฯ สำหรับอาคารควบคุม