ติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม

โครงการมินิ-วิศวกรรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02889-2225 ต่อ 6511 , 080-2626780
Email : mini.eng_training@hotmail.com
การชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง :
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา : มหาวิทยาลัยมหิดล บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 333-228341-1
ในนาม : "เงินรายได้การบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"
Topic :
*
Name :
*
E-mail :
*
Phone Number :
*
Detail :
*
Confirm
* Required Information