ข่าวสารและกิจกรรม

MINI NEWS_64

               โครงการมินิ-วิศวกรรม เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร MINI-ENG (มินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า ก่อสร้าง และพลังงาน และ หลักสูตรใหม่ MINI-FE (มินิ-วิศวกรรมการเงิน)  

 

เปิดอบรมในวันที่  27 มี.ค. - 20 มิ.ย. 2564

 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
External Audit ......ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (External Audit)........
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2

หลักสูตรการอบรม

การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (Routine with Research: RwR) งานวิจัยเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศๆ ที่มีความเจริญแล้วในโลกล้วนแล้วแต่มีจำนวนผลงานวิจัยเป็นจำนวนมาก เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นต้น งานวิจัยทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ...
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2

งานด้านบริการ

งานตรวจสอบและรับรองการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน (External Audit)  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System)  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 »